railways

4ca1c8b5453d.jpg
ტაჯიკეთის რკინიგზა

ტაჯიკეთში სარკინიგზო ტრანსპორტი ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის

7e6e40ecf336.jpg
მოლდოვის რკინიგზა

მოლდოვის რესპუბლიკის სარკინიგზო ოპერატორი, რომელიც პასუხისმგებელია

d8159fb881ef.png
ბულგარეთის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის კომპანია

ეროვნული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის კომპანია დაარსდა 2002 წლის 1

8d318e7443b4.webp
საქართველოს რკინიგზა

„საქართველოს რკინიგზა“ ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის კომპანიაა,